Čeština pro cizince v 21. století aneb Jak uplatnit korpusy v hodině

Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina, Ph.D.

Workshop Čeština pro cizince v 21. století aneb Jak uplatnit korpusy v hodině se bohužel nemůže uskutečnit v prezenční podobě. Kol. Zasina pro účastníky Letní školy a sympozia natočil alespoň video, ve kterém představuje korpusy a práci s nimi v jazykovém vyučování. 

Video můžete shlédnout na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=L7Lvj-MYUXo

Jazykový korpus je souborem různých typů textů (psaných i mluvených), sestavených v počítačové databázi, v níž lze automaticky vyhledávat slova v jejich přirozeném kontextu. Vzhledem k typu výzkumu se rozlišuje různé druhy jazykových korpusů, např. psané, mluvené, paralelní, diachronní atd. Tento autentický jazykový materiál umožnuje pomocí empirie zkoumat a statisticky vyhodnocovat jazykové jevy.

Využití jazykových korpusů se v dnešní době neomezuje pouze na lingvistiku, ale přesahuje i do dalších oblastí, např. do oblasti jazykové výuky. Výhodou korpusového přístupu ve výuce cizích jazyků jsou autentické texty a přirozený kontext, který může studentu-cizinci napomoci při volbě vhodného slovního tvaru, lexému či slovního spojení.

Cílem semináře bude seznámit účastníky se zdroji Českého národního korpusu a korpusovými nástroji, které lze snadno uplatnit v jazykové výuce. Důraz bude kladen na praktickou práci s korpusovými nástroji a metodologii vytváření korpusových cvičení.

Pracovní list

Úvod > Čeština pro cizince v 21. století aneb Jak uplatnit korpusy v hodině