Formální úprava

FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA PODOBU TEXTŮ                    

 1) rozsah textu: 10–20 normostran

2) písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

3) úprava studie:

a) název studie, jméno a příjmení autora

b) vlastní text studie

c) abstrakt v AJ + Keywords

d) abstrakt v ČJ + klíčová slova

e) kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail, pracoviště, univerzita apod.)

4) tituly knih, názvy časopisů: kurzívou, názvy článků, studií, básní a dalších menších textových celků standardním písmem

5) bibliografické údaje k titulům v textu: za název knihy do závorky autor + rok, např.: Na cestě za češtinou (Andrášová – Podepřelová, 2009)

6) odkazy ke konkrétním titulům bez uvedení názvu knihy / časopisu / studie atd. v textu:

do závorky autor + rok vydání, např.: …jak se uvádí v dané publikaci (např. Štindl, 2008)…

7) poznámky pod čarou – odkazy k citacím z monografií: autor (příjmení) + rok + paginace,

např.: 1) Seifert, 1966, s. 15.

8) poznámky pod čarou – odkazy k citacím ze sborníků či kolektivních monografií:

autor studie / článku + rok + paginace, např.: 1) Hrbata, 2003, s. 124 – 171.

9) poznámky pod čarou – odkazy k citacím z časopisů: autor + rok + paginace,

např.: 15) Putna, 2012, s. 6.

10) opakovaný odkaz – odkazuji na stejnou knihu / stejný časopis, sborník, web

jako v předcházejícím odkazu: 21) Tamtéž, s 12.

11) poznámky pod čarou – odkazy k webovým stránkám, např.: 22) www.ceskysurrealismus.cz

(případně uvést datum zpřístupněné / využité informace)

12) literatura na konci studie – řadit dle abecedy: 

a) monografie jednoho autora: Hošek, P. (2017): Evangelium podle Jaroslava Foglara. Praha: CDK.

b) monografie dvou a více autorů: Wiendl, J. – Bílek, P. (2009): Obraz člověka v literatuře druhé poloviny 19. století. Praha: Karolinum.

c) studie ze sborníku či kolektivní monografie: Hrbata, Z. (2003): Obraz krajiny v německém romantismu. In: Romantismus a romantismy (ed. M. Procházka a kol.). Praha: Karolinum, s. 124–171.

d) texty z časopisů, novin apod.: Putna, M. C. (2012): Alexandrijská katechetická škola. In: Perspektivy 14/22, s. 6.

13) větší citační pasáže: možno jako samostatný text (odstavec) kurzívou

14) je-li ve studii více odkazů k různým titulům jednoho a téhož autora, které navíc mají shodné vročení, je třeba je odlišovat

       pomocí písmen a – b – c atd. takto, např.:

  • Heller, J. (2009a): Cestopis v německém romantismu. Praha: Argo.
  • Heller, J. (2009b): Motiv cesty v povídkách K. H. Máchy. Brno: Host.

Tento způsob odkazování zachovat také v poznámkách pod čarou: např.:

  • 12) Heller, 2009b, s. 12.
  • 13) Heller, 2009a, s. 255.

15) v případě odkazování k více různým titulům jednoho a téhož autora, řadit tituly chronologicky dle data prvního vydání, např.:

Vocásek, J. (1997): Obraz postmoderny v díle M. Kundery. Praha: Argo.

Vocásek, J. (1999): M. Kundera a jeho obraz postmoderny. Praha: Karolinum.

Úvod > Pro autory > Formální úprava