Alexandr Rosen

Alexandr Rosen se jako vědecký a pedagogický pracovník Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zabývá formální a korpusovou lingvistikou. Dlouhodobě se věnuje paralelním a žákovským korpusům a jejich anotaci, taxonomii lingvistických kategorií a lingvistickým teoriím. V Ústavu Českého národního korpusu vede tým, který buduje paralelní korpus InterCorp.

Úvod > Alexandr Rosen