Registrační poplatek

Registrační poplatek se nevztahuje na domácí účastníky z FF UK. 

 

typ registrace   do 30. 4. 2024 do 31. 5. 2024 do 30. 6. 2024
tuzemští účastníci 2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč
zahraniční účastníci 105 Eur 135 Eur 150 Eur
studenti tuzemští 1 000 Kč
zahraniční 45 Eur
LŠSS, FF 0
Cena je včetně kulturního programu, večeři si platí účastníci sami.

 Platební údaje:

1. On-line

2. Bankovním převodem

 Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na níže uvedený účet.

Údaje pro platební příkaz:

 jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

jméno a adresa banky: Komerční  banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha 1 

swift code: KOMBCZPPXXX

číslo účtu: 85631011/0100

variabilní symbol (účel platby): 850022
IBAN FORMAT: CZ9601000000000085631011

Pozor:    Na dokladu o zaplacení musí být čitelně uveden variabilní symbol 850022 a celé jméno účastníka kurzu. To je naprosto nezbytné pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy kurz hradí zaměstnavatel, škola atd.

Úvod > Registrace > Registrační poplatek