Registrační poplatek

Registrační poplatek se nevztahuje na domácí účastníky z FF UK. 

 

typ registrace   do 30. 4. 2024 do 31. 5. 2024 do 30. 6. 2024
tuzemští účastníci 2 500 Kč 3 000 Kč 3 500 Kč
zahraniční účastníci 105 Eur 135 Eur 150 Eur
studenti tuzemští 1 000 Kč
zahraniční 45 Eur
LŠSS, FF 0
Cena je včetně kulturního programu, večeři si platí účastníci sami.

 Platební údaje:

  1. Bankovním převodem

 Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na níže uvedený účet.

Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den.

Údaje pro platební příkaz:

 jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

jméno a adresa banky:              Komerční  banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha 1 

swift code:                                  KOMBCZPP

číslo účtu:                                   35-85631011/0100

variabilní symbol (účel platby):   850022
IBAN FORMAT:                        CZ 6001000000350085631011

Pozor:    Na dokladu o zaplacení musí být čitelně uveden variabilní symbol 850613 a celé jméno účastníka kurzu. To je naprosto nezbytné pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy kurz hradí zaměstnavatel, škola atd.
Upozorňujeme na to, že cena je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce (kód OUR).


2) On-line

 

3) V hotovosti nebo kartou

Konferenční poplatek je možné zaplatit v  pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v  hotovosti nebo platebními kartami (Euro/Master Card, Visa Card…) po příjezdu.

 

 

Úvod > Registrace > Registrační poplatek