Interaktivní čeština

Seznámení s e-learningovým kurzem Interaktivní čeština

Datum: úterý 14. 8. 2018

Čas: 16:00 – 17:30

Místo: bude upřesněno

Registrace na workshop: Na workshop je třeba se registrovat. Registrace je součástí registračního formuláře konference. Registrační formulář naleznete zde.

Délka trvání: 90 minut

 Workshop seznámí zájemce s interaktivním výukovým kurzem  Interaktivní čeština v  systému LMS Moodle pro úroveň A2 až B1.

Kurzem provází studenty sedm postav ve věku tří generací. Prostřednictvím těchto postav se studenti seznamují jednak s jazykovými obsahy, jednak se sociokulturními charakteristikami českého prostředí. Kurz je koncipován tak, aby rozvíjel všechny čtyři řečové dovednosti. Pracovní sešit má rozvíjet především poslechové a mluvní dovednosti, ve výukovém materiálu v prostředí Moodle je pak zastoupeno více čtecích a psacích úkolů, a také drilových cvičení pro nácvik slovní zásoby a gramatických pravidel.

Kurz obsahuje více než tisíc úloh a používá několik typů cvičení v různých variantách: doplňování, výběr z nabídky, psaní, přetahování.

Výčet hlavních rysů, které zpracování kurzu v prostředí Moodle přináší:

Pohled učitele: Pohled studenta:
●      možnost tvorby jednotlivých skupin studentů v rámci kurzu

●      možnost editace kurzu: učitel může doplňovat vlastní cvičení, upravovat zpětnou vazbu

●      možnost fázovat prezentaci výukového materiálu: např. postupně otevírat ty části kapitol, které byly dříve skryté

●      možnost sledovat postup studentů individuálně, úspěchy i potíže každého zvlášť

●      možnost vkládat sezónní informace, např. události spjaté s probíranými kulturními tématy a osobnostmi, dále aktuální osobnosti české politiky apod.

●      prostor pro užitečné odkazy mimo kurz

 

●      může sledovat vlastní postup kurzem

●      získat obsáhlou okamžitou zpětnou vazbu

●      nahlížet do svých předchozích pokusů o zvládnutí jednotlivých cvičení a poučit se z vlastních chyb

●      snáze se v kurzu orientovat

●      získat obsáhlou okamžitou zpětnou vazbu, a to i u delších textů

●      samostudium

Samostatnou část kurzu tvoří soubor cvičení zaměřených na problematiku slovosledu v češtině. Tato cvičení pokrývají úroveň A2 až B2 a využíváme jich především v kurzech orientovaných na rozvoj psaní.

Workshop povede autorka e-learningového kurzu:

PhDr. Ilona Starý Kořánová (Ústav bohemistických studií FF UK)

Úvod > Program > Předkonferenční workshopy > Interaktivní čeština