WriLab

On-line laboratoř psaní pro středně a více pokročilé

(projekt WRILAB2)

                                                                                                               

    úterý 14. 8. 2018      

14:00 – 15:30

 

Místo: bude upřesněno

Registrace na workshop: Na workshop je třeba se registrovat. Registrace je součástí registračního formuláře konference. Registrační formulář naleznete zde.

Délka trvání: 90 minut (15 minut představení projektu, 60 minut vlastní workshop, 15 minut reflexe)

Workshop seznámí zájemce s výukou psaní pomocí blended learningu v prostředí Moodle. V úvodu budou účastníci informováni o projektu (www.wrilab2.eu), z něhož vzešly veřejně přístupné lekce psaní pro středně a více pokročilé studenty češtiny jako cizího jazyka. Následně bude možné, aby si účastníci vyzkoušeli vybrané lekce a jejich jednotlivé aktivity. Workshop bude ukončen reflexí účastníků, zejména diskusí o výhodách a nevýhodách blended learningu a o možnostech využití představených lekcí v jejich vlastní praxi.

Další požadavky:

Workshop povedou autorky e-learningového kurzu:

PhDr. Ana Adamovičová, PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. (Ústav bohemistických studií FF UK)