Kulturní program

Kulturní program XI. sympozia se uskuteční pod záštitou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ http://www.hlavkovanadace.cz/  na Zámku v Lužanech.

V pátek 19. 8. bude vypraven společný autobus na zámek do Lužan. V rámci kulturního programu na zámku se uskuteční závěrečná přednáška sympozia, dále je připravena komentovaná prohlídka zámku, koncert v zámecké kapli a na závěr společná večeře v zámecké zahradě.

Lužanská mše

S Lužanským zámkem je spjato mnoho významných českých osobností. Ústřední osobností je Josef Hlávka, český stavitel, architekt, ale také mecenáš české kultury, jehož významné výročí narození si v letošním roce připomínáme.  Druhou významnou osobností, jejíž výročí narození v letošním roce také oslavíme, je hudební skladatel Antonín Dvořák. Jako předběžné pozvání do Lužan si můžete poslechnout přednášku Jiřího Hasila z Ústavu bohemistických studií FF UK, ve které představí lužanskou atmosféru a projekt obou mužů.

Odkaz na přednášku najdete zde

Podívejte se na video „Antonín Dvořák – Mše D-dur „Lužanská“, op. 86“ na YouTube

Orientační časový harmonogram

11.00 odjezd autobusu s účastníky a pozvanými hosty od hotelu Diplomat do Lužan
12.45 zastávka na hřbitově v Přešticích a položení květin u hrobu J. Hlávky
13.00 přivítání hostů  zástupci nadace na zahradě zámku v Lužanech, malé pohoštění
14.45 prohlídka zámku v Lužanech a představení osobnosti J. Hlávky
15.45 koncert  v zámecké kapli (bude upřesněno)
16.45 Společná večeře a gardenparty v zahradě zámku (podle počasí ev. v sále Českého kvarteta)
cca 18.30 odjezd autobusu do Prahy (odjezd může být odsunu až na 19.30)
cca 20.00 příjezd do Prahy

Poloha hotelu Diplomat: zde

Lužanský zámek  zde

Komentovaná procházka a společná večeře budou upřesněny.

 

 

Úvod > Program > Kulturní program