Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz

 

Absolvovala polonistiku a bohemistiku na Slezké univerzitě v Sosnovci. Dvacet let působila v Ústavu slavistiky Polské akademie věd ve Varšavě, později v Ústavu slavistiky na Varšavské univerzitě. Od roku 2000 profesorka západoslovenské jazykovědy na univerzitě v Lipsku. V ZS 2006 byla hostující profesorkou v Ústavu bohemistických studií FF ÚK. Mezí její odborné zájmy patří především kontrastivní lingvistika a její aplikace ve výuce cizích jazyků, srovnávání jazykových systémů polštiny a češtiny s němčinou.

Úvod > Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz