Předchozí ročníky

V roce 2022 se sympozium uskutečnilo pod názvem ČesKO: Čeština a ostatní jazyky. Program konference najdete na jejím webu.

V roce 2021 se uskutečnilo X. sympozium Bo2021 s podtitulem Prostor pro setkávání jazyků, literatur a kultur

V roce 2021 dále proběhl  Mezinárodní workshop ZAHRANIČNÍ KONTEXTY ČEŠTINY. Workshop vznikl za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektu Univerzity Karlovy PROGRES Q10, Jazyk v proměnách času, místa, kultury. 

V roce 2019 se uskutečnilo sympozium s názvem Jedna cesta, tři jazyky 

  • Konferenci pořádal Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se  lingvisté a lingvodidaktici věnovali široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám.
  • Pozornost byla soustředěna zejména na problematiku výuky češtiny, čínštiny a korejštiny jako druhých cizích jazyků. Sympozium má být zároveň impulzem k zintenzivnění spolupráce mezi Filozofickou fakultou UK a zúčastněnými vysokoškolskými pracovišti v Korejské republice (Hankuk University of Foreign Studies), Číně (Beijing International Studies University, Beijing Foreign Studies University) a na Tchaj-wanu (National Chengchi University).

 

Úvod > Předchozí ročníky