Lze českou literaturu přeložit?

doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D

 

Lze českou literaturu přeložit?

Anotace:

Přednáška zpochybňuje výklad tradičních hodnot a potíží, s nimiž se potýká česká literatura v cizojazyčném prostředí a potažmo i zahraniční bohemistika ve světě. Zamýšlí se  i nad teorií a praxí překladu a jejich zaměřením na přesnost a symetrii (adekvátnost originálu).  Roman Jakobson se na konci 50. let  pronikavě zamýšlel nad lingvistickými aspekty překladu, ale bylo jeho pojetí překladatelského úkonu dostačující, nebo dokonce vyčerpávající? Někteří  autoři  přišli s pochybnostmi o vyčerpávající platnosti sémiotického rámce jako nejvyšší autority úvah o překladu. A teorie překladu  nepřestávají generovat nové perspektivy — na jedné straně jsou vůči možnostem překladu skeptické a polemické,  na druhé straně objevné a emancipační. Týkají se i  české literatury?  A jak s nimi souvisí odkaz Josefa Hlávky, který jen tak mimochodem zaplatil první kompletní překlad Shakespearova díla do češtiny?

Úvod > Lze českou literaturu přeložit?