Genderová (ne)korektnost v češtině viděna z cizí perspektivy

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Lipsko)

Genderová korektnost v češtině je v dnešní době široce diskutované téma. Názory na jazykovou nerovnost, resp. diskriminaci žen v jazyce jsou diametrálně odlišné. Je to téma, které vzbuzuje emoce nejenom u uživatelů / uživatelek jazyka, ale také u odborníků / odbornic – jazykovědců a jazykovědkyň, od kterých se očekává řešení problémů existujících mezi jazykovou normou, územ a ideologií. Vzniká otázka, do jaké míry je ten problém řešitelný v rámci jazykového systému češtiny. Když se podíváme na češtinu jako cizí jazyk, genderová otázka nabývá zvláštního významu. Můj příspěvek přináší komentář k používání rodových protějšků (mužských i ženských podob) v češtině ve srovnání s polštinou a němčinou. Soustředím se hlavně na odlišnou produktivitu v přechylování a na užívání generického maskulina. Zejména mě bude zajímat, jak tyto rozdíly ovlivňují mezikulturní komunikaci.

Úvod > Genderová (ne)korektnost v češtině viděna z cizí perspektivy