Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.

Dr. Kateřina Šichová

Vystudovala učitelství němčiny a historie na MU v Brně a českou filologii na Univerzitě Regensburg, kde také na germanistice získala doktorát z lingvistiky. Od r. 1997 pracovala jako odborná asistentka na katedře germanistiky PdgF MU v Brně, od r. 2005 působí jako lektorka českého jazyka v Centru českých studií Bohemicum Univerzity Regensburg. Zde se věnuje také didaktice češtiny jako cizího a zděděného jazyka a výuce reálií, překladu a audiovizuálního překladu. Ve svých publikacích a přednáškách se zaměřuje na frazeologii, sociolingvistiku, jazyk reklamy a didaktiku čcj a čzj.

Více: https://www.ur.de/bohemicum/team/katerinasichova/index.html

Úvod > Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.