Někdo to rád hořké. K intertextualitě v české reklamě.

Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A. (Bohemicum – Center for Czech Studies, Universität Regensburg)

Persvazivnost reklamního sdělení podporují prvky, které jsou i ve stručné a kondenzované podobě recipientům dobře srozumitelné. Reklama proto často odkazuje na všeobecně známé texty (důležitou roli zde hraje topos sdílené etnicity, vztahu k jazyku, společné kultury a historické zkušenosti), nebo referuje k určitému textovému druhu.

Na pozadí otázky, na jaké pretexty reklama (typicky) navazuje a jakou funkci tyto odkazy v navazujícím textu plní, budou v centru pozornosti přednášky stát prostředky intertextového navazování v českých reklamách (citáty, resp. aluze k literatuře, filmu a dalším artefaktům a jejich názvům, k písňovým textům, frazeologickým jednotkám) a jazykové a obrazové prostředky, které k tomuto navazování slouží.

Ukázky pochází z tištěné a televizní reklamy posledních 20 let.

Úvod > Někdo to rád hořké. K intertextualitě v české reklamě.