Současná česká literatura ve výuce češtiny

doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D

 

Současná česká literatura ve výuce češtiny

Anotace:

Příspěvek se na základě empirického výzkumu a konkrétní zkušenosti s jednotlivými texty se zabývá možnostmi využití jazyka současného českého románu a aktuální česky psané poezie při výuce češtiny. Zvláštní pozornost se věnuje kladům a záporům práce s vybranými texty novější českojazyčné slovesnosti. Metodologické, didaktické a literárněvědné postřehy a poznámky se týkají především děl následujících autorek a autorů: Marek Šindelka, Zuzana Brabcová, Jan Němec, Jan Kahuda, Petra Hůlová, Jiří Kratochvil, Eva Turnová, Petr Borkovec, Viola Fischerová, Jáchym Topol.

Úvod > Program > Přednášky > Současná česká literatura ve výuce češtiny