Svatava Škodová

Působí v Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě v Praze a částečně také na Katedře českého jazyka a literatury na Technické univerzitě v Liberci. Titul doktora filologie získala v ÚČJTK FF UK v oboru český jazyk (Pseudokoordinace v syntaxi češtiny). Ve své odborné i pedagogické činnosti se zaměřuje na gramatiku češtiny, a to z pohledu češtiny jako prvního i cílového jazyka. Podílela se na vzniku početných materiálů češtiny pro cizince. Podílela se na projektu žákovského korpusu pro češtinu CzeSL. Dále participovala na zpřístupňování pořadů Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných paralelně se zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví. Zajímá se o vše, co je spojené s češtinou nerodilých mluvčích, ale i jinými odchylkami.

Podrobné informace na: https://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/mgr-svatava-skodova-ph-d/

Úvod > Svatava Škodová