Přijaté příspěvky

Příspěvky přijaté k 7. 6. 2024

Marie Boccou Kestřánková K vývoji učebnice 3. ročníku ZŠ pro uživatele češtiny jako jazyka zděděného
Marie, Boccou Kestřánková; Eva Jánská České školy v zahraničí a jejich role v životě české diaspory
Markéta Bruna Gebhartová Komunikační ne/dorozumění a japonští studující češtiny
Marie Čechová Zděděný jazyk v cizině i doma
Aneta Čermáková České protějšky ruského substandardu v paralelních korpusech
Ondřej Drobnik Kontrastivní analýza spojky „aniž“
Christof Heinz Direkcionalita a volba překladatelských strategií – na příkladu překladu konstrukce typu OVS z češtiny do němčiny
Christian Hilchey Reality Czech
Darina Hradilová Mediace jako jeden z komunikační modů: teorie a praxe
Milan Hrdlička K faktorům řečové distribuce mluvnických kategorií a jevů v současné češtině
Andrzej Charciarek Provozní řád jako administrativní dokument a veřejný napis (česko-polská komparace)
Huanhuan Chen Model BOPPPS pomocí platformy „RainClassroom“ ve výuce češtiny pro středně pokročilé čínské studenty
Karel Jirásek Rozdíly mezi češtinou a chorvatštinou v tvorbě a užívání deverbativních adjektiv a substantiv
Tanja Kocjančič Antolík Možnosti vizualizace při nácviku výslovnosti češtiny pro cizince
Marie Kopřivová Staré frazémy v novém hávu
Tereza Krymláková Rodina jako základ bilingvního vývoje
Milan Kubiatko Vhled do úrovně české gramaticko-lexikální kompetence u ukrajinských mluvčích
Melissa Shih-hui Lin Spatial and Temporal Expressions in Czech and Chinese:  A learner corpus-based approach
Jana Nahodilova Multimediální učebnice češtiny pro vícejazyčné děti
Pavel Pečený Česky od A do C
Vanda Pickett Czech as a Heritage Language: The Need for Research-Informed Heritage Language Pedagogy
Silvie Převrátilová Korpusová analýza slovní zásoby v českých učebnicích biologie
Radim Ošmera Výslovnostní odchylky nerodilých mluvčích s prvním jazykem vietnamštinou
Radim Ošmera; Tereza Netíková Rodilý versus nerodilý mluvčí v pozici učitele češtiny jako druhého jazyka / problematika cizineckého akcentu
Eva Roubalová Nové podněty z opětovně zahájeného prezenčního studia češtiny na Pekingské univerzitě zahraničních studií
Jiřina Růžičková Vhled do úrovně české gramaticko-lexikální kompetence u ukrajinských mluvčích
Sergej Skorvid Nářeční prvky v současné české beletrii a jejich vnímání rodilými mluvčími i studenty češtiny jako cizího jazyka
Lucie Slavíková-Boucher České školy v zahraničí a jejich zkušenost s výukou vícejazyčných žáků. Dilemata vícejazyčné výchovy a výuky.
Anastasija Sokolova; Hana Svobodová, Adriana Válková Slovotvorný analyzátor (SLAN) v nové učebnici Cestou necestou
Žaneta Stiborská; Michal Místecký; Lucie Radková Stylometrická analýza textů z testových cvičebnic pro cizince různých úrovní
Tereza Šandová Osvojování druhého jazyka: problematika ekvivalence českých a španělských frazémů
Iva Šimková Nebyl to jazyk českej, ale zelovskej: Současná situace češtiny v polském Zelówě
Oldřich Uličný Čeština spisovná i nespisovná jako dědictví a její dědicové
Pavlína Vališová Levou zadní II – učebnice češtiny jako druhého jazyka
Jitka Veroňková Asimilace a ztráta znělosti souhlásek u jinojazyčných mluvčích češtiny
Ondřej Vinš Jak píšou čeští neslyšící?
Hana Waisserová Aktivní učení češtiny prostřednictvím filmové a dokumentární tvorby
Aleksandra Zięba

České narativní metaoperátory v procesu hledání frázemů

Úvod > Program > Přijaté příspěvky