Sborníky

Sborník 2021 je aktuálně v tisku nakladatelství Karolina.

Vybrané příspěvky z X. sympozia o češtině jako cizím jazyku BOHEMISTIKA 2021 byly otištěny ve speciálním čísle časopisu Nová čeština doma a ve světě 2021(2).

Sborník 2018

Sborník 2016

Úvod > Sborníky