Publikace

Vybrané příspěvky ze sympozia budou po obvyklém recenzním řízení zveřejněny v časopise Korpus – Gramatika – Axiologie (https://asjournals.lib.cas.cz/korpus-gramatika-axiologie/home) . Termín odevzdání příspěvku je stanoven na 8. 9. 2024.

Na stránkách sympozia bude publikována kniha abstraktů.

Úvod > Publikace