Publikace

Konferenční příspěvky budou publikovány v kolektivní monografii, konferenčním sborníku nebo speciálním čísle recenzovaného časopisu Nová čeština doma a ve světě. O způsobu publikace příspěvku budeme s autory jednat v září 2021.

Finální podobu příspěvku prosím odevzdejte nejpozději do 10. 9. 2021 prostřednictvím webové aplikace zde.

Požadavky na formální úpravu textů naleznete zde.

Příspěvky vyjdou s vročením 2021.

Úvod > Publikace