Publikace

Vybrané příspěvky ze sympozia budou po obvyklém recenzním řízení zveřejněny v časopise Korpus – Gramatika – Axiologie (https://ujc.avcr.cz/sd/publikace/casopisy/korpus-gramatika-axiologie.html). Termín odevzdání příspěvku je stanoven na 8. 9. 2024.

Na stránkách sympozia bude publikována kniha abstraktů.

Úvod > Publikace